Komisja senacka procedowała zmiany dotyczące emerytur i nadgodzin

30 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że projekt ustawy przewiduje usunięcie kryterium wieku 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę oraz odpłatność 100 % za ponadnormatywny czas służby. Komisja przyjęła ustawę bez poprawek.
W trakcie posiedzenia Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń poruszył również temat tzw. Art. 15a dotyczącego możliwości doliczania do emerytury lat pracy w cywilu. „…w treści Porozumienia, jest zapis, że do końca 2019 roku, będą podjęte wspólne uzgodnienia między stroną służbową i stroną społeczną. Do końca 2019 roku, mamy jeszcze trochę czasu” powiedział dyrektor Budzeń.

 

Emblem_of_the_Senate_of_Poland

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …