czarna_wstazka

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

   kol. Krzysztofa Andury

z powodu śmierci

Mamy

składa Rada
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …