Projekt rozporządzenia o uposażeniach strażaków przekazany do opiniowania NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 29  marca 2018 roku Komendant Główny PSP przekazał Krajowej Sekcji Pożarnictwa dwa projekty aktów prawnych do zaopiniowania.Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zajmie się przygotowanie opinii do przekazanych aktów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …