Home / Baner / Projekt rozporządzenia o uposażeniach strażaków przekazany do opiniowania NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Projekt rozporządzenia o uposażeniach strażaków przekazany do opiniowania NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 29  marca 2018 roku Komendant Główny PSP przekazał Krajowej Sekcji Pożarnictwa dwa projekty aktów prawnych do zaopiniowania.Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zajmie się przygotowanie opinii do przekazanych aktów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdź również

1-13

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

W dniu 12 kwietnia 2018r w JRG 17 KM PSP Warszawa odbyło się spotkanie Rady ...