Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 26 lipca 2017r odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.
W czasie posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie stanowisko ws wykorzystania podchorążych do
ustawiania barierek pod Sejmem oraz ws rozporządzenia o Krajowym Systemie Ratowniczo
Gaśniczym. Omówiono również projekt ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego i przyjęto do niego
opinię.
Szczegółowy komunikat pojawi się w najbliższych dniach.

Poniżej oryginalna treść przyjętych dokumentów:

Stanowisko KSP w sprawie Rozporządzenia MSWiA w sprawie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Stanowisko KSP w sprawie podchorążych SGSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …