Pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

06 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Forum zgodnie z przyjętym na posiedzeniu Regulaminem jest gremium zrzeszającym przedstawicieli MSW, Kierownictwa Służb, oraz Związków Zawodowych działających w poszczególnych służbach podległych MSWiA.

Ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność w posiedzeniu brali udział Robert Osmycki, Damian Kochoń i Bartłomiej Mickiewicz.

Mariusz Błaszczak, szef MSWiA zapowiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy modernizacyjnej służb na lata 2017-2020. Minister podkreślił, że to narzędzie pozwoli wyposażyć służby w nowoczesny sprzęt oraz zapewni odpowiednie wynagrodzenie funkcjonariuszom i pracownikom.

W trakcie spotkania przyjęto nowy regulamin szczegółowo określający zasady pracy. Dokument przewiduje między innymi, że forum będzie zbierało się na posiedzeniach co najmniej  raz na kwartał.

W dalszej części posiedzenia swoje prace rozpoczęło sześć grup roboczych, którymi kierują wyznaczeni koordynatorzy. Zespoły zajmują się równymi obszarami tematycznymi m.in. podsumowaniem działania ustawy L4 czy ostatecznym kształtem ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Robert Osmycki został koordynatorem zespołu którego zadaniem jest wypracowanie zasad przekazywania środków do ZUS w sytuacji zwolnienia funkcjonariusza ze służby bez prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

Minister Mariusz Błaszczak zaproponował, żeby kolejne posiedzenie forum odbyło się w drugiej połowie września.

Zadaniem Forum Dialogu Społecznego jest między innymi ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gremium zajmować się będzie również analizą ważnych zagadnień z punktu widzenia osób pracujących w służbach mundurowych. Pracami forum kieruje przewodniczący, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa resortu.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …