Petycja Strażaków do Premier RP

Prosimy o zapoznanie się z treścią petycji (załącznik).

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …