Ubezpieczenia w ramach programu STRAŻAK

mentorInformuję, że w zeszłym tygodniu zostały podpisane umowy ubezpieczeniowe w ramach programu STRAŻAK dla funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów.
W załączeniu przesyłam informację podstawową przekazaną przez brokera MENTOR S.A. Informuję, że w ciągu najbliższych dni zostaną przekazane lub już zostały przekazane pełne umowy ubezpieczeniowe oraz nowe wzory deklaracji do osób prowadzących ubezpieczenia. Zmiana deklaracji nie przerywa uczestnictwa ubezpieczenia (tj. nie powoduje wprowadzenia karencji). Proszę o pilne przekazanie do wszystkich struktur związkowych powyższej informacji. W przypadku „braku odpowiednich dokumentów i informacji” u osób prowadzących ubezpieczenia proszę o natychmiastowy kontakt mailowy. Będzie podejmowana stosowania interwencja. Informuję również, że PZU i MENTOR S.A. doszły do porozumienia co do pilnego przesyłania informacji o nowych ubezpieczeniach włącznie z przyjazdem do komend.

Info ubezp Mentor

 

Przewodniczący
KSP NSZZ „Solidarność”
Robert Osmycki

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …