Home / Akty prawne – PSP

Akty prawne – PSP


Otwórz lub pobierz w formacie PDF
1. Ustawa o PSP
2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
3. Rozporządzenie o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
4. Rozporządzenie o ramowej organizacji komend
5. Rozporządzenie o przeszkoleniu zawodowym
6. Rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
7. Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i stanowisk służbowych
8. Rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków PSP
9. Rozporządzenie w sprawie wyposażenia jednostek rat-gaś.
10. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym
11. Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka PSP
12. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań okresowych i testów sprawności fizycznej.
13. Rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania wyróżnień strażaków PSP
14. Rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków PSP
15. Rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków
16. Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na lokal mieszkalny
17. Rozporządzenie w sprawie równoważnika za brak lokalu
18. Rozporządzenie w sprawie równoważnika za umundurowanie
19. Rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych strażaków PSP
20. Rozporządzenie w sprawie świadczeń należnych w służbie kandydackiej
21. Rozporządzenie w sprawie ceremoniału strażackiego
22. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 stycznia 2008 r., Dz.U. Nr 23 poz.144 i 145 z 2008 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków PSP
23. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 2007 r., w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
24. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lutego 2008 r., Dz.U. NR 39 poz. 231 z 2008r., w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków PSP
25. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r., Dz.U. NR 73 z 2008r., w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
26. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 września 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP, Dz.U.180 poz. 1115
27. Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r., Dz.U.Nr 234 poz. 1584 z 2008r., w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa
28. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2009 r., Dz.U. Nr 54 poz. 448 z 2009r., w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP