Projekty rozporządzeń MSW do zaopiniowania

W załącznikach przedstawiono projekty rozporządzeń MSW do zaopiniowania.
Są to projekty:
projekt rozporządzenia w sprawie wykazu chorób,
projekt ws. sposobu i trybu działania komisji lekarskich,
projekt wzoru skierowania na komisję,
projekt wzoru orzeczenia komisji,
projekt w sprawie współdziałania komisji lekarskich.
Projekty w większości były już omawiane na etapie legislacji ustawy. Uwagi prosimy przesyłać do 27 do godz.10.00 ; wtedy na prezydium będzie można je omówić.

 

 

 

 

 

Sprawdź również

Obrady KSP NSZZ „Solidarność” z udziałem kierownictwa PSP

Sytuacja finansowa PSP i realizacja tegorocznych podwyżek to niektóre z tematów omawianych na posiedzeniu Rady Krajowej …